Uzależnienie

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej zabawie matematycznej z elementami rywalizacji.

Konkurs MATEMATYCZNE PRETEKSTY, bo o nim mowa, jest dwuetapowy:

- w I etapie uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania i przesyłają rozwiązania poprzez stronę www.matejuk.pl;

- II etap odbędzie się w marcu i będzie miał formę testu.

 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek w postaci Radosnego Sześcianu.

Na najlepszych czekają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia i wpisowe 3 zł przyjmują nauczycielki matematyki do 7 grudnia 2015r.